De inhoud van onze website

Bij de Kamer van Koophandel staat image ingeschreven onder nr. 280.95.909.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van sommige afbeeldingen, zijn eigendom van image. Het is niet toegestaan om de beelden en teksten van de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van image. De op deze website getoonde informatie wordt door image met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Dan horen wij dat graag van u.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van image, welke geen eigendom zijn van image, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van image. Hoewel image uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door image worden onderhouden wordt afgewezen.

Image sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Over ons

Enthousiast, inlevend, creatief en ondernemend. Dat is onze kern!

Werk

Van theater tot brouwerij en van boeken tot industriële robots.

Nieuws

Updates over onze activiteiten en nieuwe projecten.

'imagination is the beginning of creation!'

Portfolio

Wij vertalen de kern van een bedrijf, concept of product naar een herkenbare uitstraling. Van idee tot realisatie. Dat gaat bij ons veel verder dan alleen een logo, beeld of website. Het gaat om de totale beleving.

Informatie

'Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.'

We horen je graag!
Contact

Heereweg 124
2161 BN LIsse
www.image-lisse.nl